Антидемократический захват власти высшими чиновниками Израиля и борьба с ними

Olam

 
Я уже дал эту информацию в другой теме (линк). Но она настолько важна по приведенным в ней данным и по предполагаемым действием в борьбе с захватившими власть чиновниками, что я полностью перепечатую ее здесь:

Вчера министр Юстиции Аелет Шакед выступила с программой по дальнейшей реформе судебной системы и системы Юридических советников в Израиле. Из тех центральных СМИ, которые я просмотрел, только в одной заснято полное выступление.:
איילת שקד: "הציבור הישראלי נהפך לשבוי של בית המשפט העליון"
שרת המשפטים אמרה בנאום חריף נגד בית המשפט: "הדמוקרטיה השתנתה. אזרחי ישראל בחרו, אך בחירתם נהפכה לחסרת משמעות. אפילו חוקי יסוד אינם חסינים"В этом выступлении Шакед дает основные факты истории того, как БАГАЦ и Юридический советники правительства захватил власть в Израиле, превратив граждан Израиля в пленных этих чиновников. Граждане Израиля по прежнему могут избирать Кнессет, но правит фактически БАГАЦ.

Далее она описывает основные пункты своей программы реформы:
 1. Реформа системы выборов судей - Выборы судей БАГАЦа будут проводится решением правительства с подачи министра Юстиции и будут утверждаться Кнессетом. Параллельно будут проводится слушания кандидатов кандидатов. Граждане Израиля имеют право знать основную позицию, которую занимают эти кандидаты.
  "ברוב המדינות נבחרי הציבור הם אלה שבוחרים את השופטים. בחירת השופטים לעליון תיעשה בהחלטת ממשלה על פי הצעת שר המשפטים ובאישור הכנסת, ובמקביל ננהיג שימוע למועמדים. הציבור חייב לדעת מהי השקפתו של השופט.
 2. Вторая часть реформы - принятие Основного Закон о Законодательстве, который очертит права БАГАЦа, а также защитит возможность Преодоление БАГАЦа. Главное достоинство этого изменения то, что БАГАЦ перестанет быть игроком на политическом поле, а вернется к решению дел связанных со спорами между гражданами.
  המהלך השני הוא השלמת חוק יסוד החקיקה... שיגדיר מהם סמכויות ביהמ"ש העליון ויעגן גם את פסקת ההתגברות. היתרון הדרמטי יהיה בכך שביהמ"ש העליון לא ישתתף כשחקן פעיל במגרש הפוליטי, ויחזור לעסוק בסכסוכים בין האזרחים".
 3. Третья часть реформы - Ясное определение в законе прав Юридического Советника Правительства. Юр. Советник перестанет быть тем, кто решает и устанавливает в чем заключается позиция правительства и в тоже время является прокурором и превратится в того, кто будет прокурором. В законе будет ясно прописано, что в случаях когда есть судебная проблема - именно правительство и относящийся к делу министр решат, каким образом действовать (Я так понимаю - как защищать в суде позицию правительства). В том числе возможность по обращению к другим адвокатам. Шакед собирается реформировать систему выборов Юридических Советников - Они будут выбираться решением правительства по представительству министра Юстиции
  המהלך השלישי שמתכננת שקד הוא עיגון סמכויות היועץ המשפטי לממשלה בחקיקה באופן ברור. "היועץ נהפך מיועץ לקובע, מעורך דינה של הממשלה לקטגור. אנו נקבע באופן ברור שכשיש מחלוקת משפטית, הממשלה והשר הרלוונטי יקבעו כיצד לנהוג".
  שקד מבקשת לשנות גם את אופי המינוי של היועץ, כך שזה יתבצע בהחלטת ממשלה ולפי המלצת שר המשפטים. "האמינו לי, הדרג הפוליטי מעוניין להצליח בתפקידו - והוא יבחר את היועמ"ש הטוב ביותר, וכזה שתואם את השקפת עולמו".
Вчера А Ямин А Хадаш вывесил свой главный предвыборный лозунг на здании прямо на против здания БАГАЦа в Иерусалиме:
Шакед Победит БАГАЦ, Беннет Победит ХАМАС

Посмотреть вложение 94410
 
Последнее редактирование:

Olam

 
Это сообщение @gilad 'а на 100% подходит и для данной темы. В нем о том, что судебные олигархи очень много захватили не принадлежащей им власти у избираемых гражданами Израиля политиков:

גדי טאוב

בחירות שיכריעו אם נוכל להמשיך לבחור
ביליתי חצי מהסופ"ש האחרון בוויכוחים על "פרשת" הצוללות. זה היה מתיש מפני שרוב אלה שהתווכחתי אתם נטשו בכל פעם את הטענה האחרונה, שקרסה, ובמקומה נאחזו בטענה חדשה ומפתיעה. זה התחיל מההאשמה החמורה, לפיה נתניהו גרף מעסקת הצוללות 16 מיליון שקלים (התברר שהרווח מהמניות לא קשור לעסקת הצוללות); עבר לטענה שהוא רקם את העסקה כדי שמקורביו ירוויחו ממנה (זה כבר נחקר, ולא נמצאו הוכחות לכך); המשיך לטענה שהוא "אישר" לגרמנים למכור צוללת למצרים (אביחי מנדלבליט קבע שאין פה מה לחקור), ומכאן דילג לרעיון שאי אפשר להרוויח 700% במניות של חברה מפסידה (אבל אפשר).

או אז צצה לה טענת האווירה, ש"הכל פה" מסריח. משם עברנו בחדות, אחרי שנתניהו עצמוצעד לתוך אולפן ערוץ 12, השנוא עליו, לטענה החדשנית, שלא בסדר שבנימין נתניהו יקבל החלטות לבד בעניינים רגישים (בן־גוריון ורבין היו מופתעים לשמוע את זה). וכשכמעט אפסו הכוחות נוכח הספינים, אמרו לנו שנתניהו שיקר בשידור לגבי שותפותו של מנדלבליט בסוד (מנדלבליט לא היה שותף לדעה שהיתה כאן איזו הונאה מצד נתניהו).

אבל לא התוכן חשוב. התוכן הרי מודולרי. חשוב ההקשר. לכן ראוי להזכיר את סדר האירועים. הרקע הוא שמועות ושברי הדלפות על "תיק 3000", שכינויו נשמע כמו עוד תיק של נתניהו, אף על פי שנתניהו אינו חשוד בו. אלה זימזמו ברקע. אבל הכל התלקח אחרי שמיקי גנור חזר בו מהסכם עד המדינה. העדות על שוחד, לדברי גנור, נגבתה ממנו תחת לחץ לא הוגן, ואינה אמת. הוא התנער מעדותו הקודמת. האדמה רעדה, וכך גם התיק. המשטרה, מצדה, עצרה את גנור מיד, ליתר ביטחון.

ואז צצה לה הדלפה עלומה מ"גורמים במערכת האכיפה": הם שוקלים, התבשרנו, לפתוח מחדש את חקירת נתניהו עצמו בתיק 3000 (דבר שכלל אינו בסמכותם, והוא תלוי באישור היועץ המשפטי לממשלה). התקשורת, המגויסת ברובה נגד נתניהו, כמעט לגמרי בגלוי, נמנעה בדרך כלל מלהטיל ספק בטענה שכל זה נובע מאיזה חומר ראיות חדש שאך התגלה.

האולפנים רגשו, אתרי החדשות געשו, ובמטה כחול לבן לבשו ארשת רצינית של אחריות לאומית וקולות בריטון צבאיים. עיתונים ופוליטיקאים החלו לייצר עשן לבן של שמועות ורמזים כדי לטעון מיד שאין עשן בלי אש. הכל נראה כל כך מתוזמר וכל כך מופרך, שזה חרג אפילו מן הסטנדרטים הנמוכים שאפיינו את מערכת הבחירות הזאת (ויש להעיר: משני הצדדים). כך קרה שדרקון הקרטון של "פרשת הצוללות", שהמשיך להשתעל עשן בלי אש, הצליח דווקא להאיר את מה שניסה לערפל. המהומה כולה חשפה את העובדה שהבחירות האלה הן לא על ביטחון, שלום, כלכלה או חברה. הן גם לא, כפי שנדמה לרבים, משאל עם על שלטונו של נתניהו. הן נסובות על שאלה חשובה בהרבה: בידי מי נמצאת הריבונות?

בספרו "משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת" טוען פרופ' מני מאוטנר, שהאליטה של השמאל, שהפסידה מאז 1977 בבחירות, התבצרה בתוך מערכת המשפט, ואז פעלה לביסוס סמכותה של זו מעל הרשויות האחרות. אגפים אחרים של האליטה, באקדמיה ובעיתונות בעיקר, התגייסו אף הם ונתנו חסות והצדקות למשפטיזציה הגוברת של הפוליטיקה.

המשפטיזציה הזו היא ההקשר שבתוכו התנפח בלון הצוללות. כי זה שני עשורים כל ראשי הממשלות בישראל נתונים תחת חקירות תמידיות. במהלך הזמן הזה שיכלל בית המשפט העליון את הכלים שיצר לעצמו מאז "המהפכה החוקתית" של שנות ה–90, כך שיאפשרו לו להתערב בכל החלטה חקיקתית, מינהלית, או ביצועית. עכשיו הוא גם מבסס את סמכותו לפסול חוקי יסוד, כלומר מפקיע אפילו את תהליך יצירת החוקה מידי המחוקקים. ההיבריס השיפוטי הזה, שאין לו אח ורע בשום מקום בעולם הדמוקרטי, לא רק המציא לנו חוקה ותיאוריה משונה של פרשנות גמישה לאין־סוף, הוא הגדיל לעשות עוד, כשטען שלא רק חוקתיוּת, אלא גם "סבירות" יכולה לשמש בסיס להתערבותו. במצטבר, פירוש כל הדברים האלה הוא, שהשופטים יכולים לכפות את דעתם, טעמם וערכיהם בכל עניין, על הציבור כולו, ומעל לראשם של נבחריו.

בינתיים היועץ המשפטי, שמראש החזיק בריכוז מסוכן של סמכויות סותרות — שהרי הוא גם הסניגור וגם הקטגור של ממשלות ושרים — נהפך לבוס בפועל של הממשלה: עצותיו אינן עצות, התבשרנו, אלא תכתיבים שהממשלה חייבת לקבלם, וָלא יסרב לייצגה בפני בג"ץ. במקביל פיתחה הפקידות תפישה של עצמה לא כמוציאה לפועל של מדיניות אלא, להפך, כבלם שתפקידו להגביל את היכולת של נבחרי ציבור לממש מדיניות, ואם צריך למנוע זאת מהם כליל. עכשיו הם האפטרופוסים שלנו, או בלשונם, "שומרי סף".

ואם אין די בכל זה, ישנן גם שלל חקירות בפועל. בהדרגה התגנב אל הלב החשד שאלה נהפכו למכשיר פוליטי. מי שקורא עליהן בספרו של שר המשפטים לשעבר, פרופ' דניאל פרידמן, "הארנק והחרב" נותר בתחושת אי־נוחות גדולה (למשל מפרשיות ריבלין, רפול, נאמן, רמון, ועוד).

לאט־לאט החלו רבים לחשוב שהבחירות נהפכו למין משחק בארגז חול, שם יכולים האזרחים לשעשע את עצמם ב"דמוקרטיה פרוצדורלית", בזמן שקבלת ההחלטות האמיתית נדדה לזירה אחרת לגמרי.

חקירות נתניהו נתנו לכל התחושות האלה, בבת אחת, צורה מוחשית. אולי מוחשית מדי. שכן הן יצרו את הרושם כאילו הבחירות עוסקות בעיקר בעתידו של נתניהו, בחפותו או באשמתו. אבל זה לא העניין. העניין אינו נתניהו, כי אם מקום מושבה של הריבונות. כרגע, תלויים ועומדים נגדו שלושה כתבי חשדות, העשויים להפוך, אחרי שימוע, לכתבי אישום. ייתכן שיתברר בסופו של התהליך שהוא יימצא אשם באחד או יותר מהם, אולי אפילו בשוחד. אבל גם הרשעה מוצקה וחלוטה אינה צריכה לשמש הצדקה להמשך הפקעת הריבונות מידי האזרחים, ולמסירתה, טיפין־טיפין, לאוליגרכיה של משפטנים.

נתניהו עצמו, כדאי לזכור, אחראי במידה רבה למצב שנוצר. כשזה שירת את האינטרס הפוליטי שלו, מול אהוד אולמרט, הוא תמך בשופטים ובפקידים ללא סייג. גם אחרי סילוקו של אולמרט הוא מנע פעולה נמרצת להחזרת האיזון בין הרשויות, כולל הפרדת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מראשות התביעה הכללית. אולי הוא חשב שאם ירכין ראש בפני המכונה, היא תחוס עליו. אם כך חשב, זו היתה טעות קשה.

הסיבוב הקודם הסתיים בהדחת ראש ממשלה. מאחר שאולמרט אכן התגלה כעבריין, הדבר השתיק את טענותיהם של מי שחששו כבר אז מפני עלייה בלתי מבוקרת בכוחן של מערכות שאינן נבחרות. אבל אשמתו של אולמרט לא ביטלה את חשיבות הנושא, היא רק דחתה את הדיון. ועכשיו העניין שב למרכז הזירה, והפעם עם נתניהו בתפקיד אולמרט, מעברו השני של המתרס. דברים שרואים מכאן.

לא ברור עד כמה נתניהו עצמו יודע להפריד בין עתידו האישי לבין הצורך להשיב את האיזון בין הרשויות בישראל. גם לא ברור מה יעשה אם יצלח את מערכת הבחירות הנוכחית וימשיך לכהן. האם בכוונתו לעמוד מול האוליגרכיה המתעצמת, או שמא בדעתו להגיש לה עוד מנחה בתקווה שתרפה מכנף מעילו?

אבל מתישהו יצטרכו נבחרינו להפסיק לפחד, לזקוף את גבם, ולהסדיר בחקיקה נמרצת הפרדת רשויות סבירה, כנהוג ברוב הדמוקרטיות: הסדרת שאלת הביקורת השיפוטית בחקיקה, לא בפסיקה (או לחלופין הקמת בית דין נפרד לחוקה), הפרדת התביעה מהייעוץ, הליך פוליטי של מינוי שופטים כהצעתה של שרת המשפטים, פיקוח אפקטיבי על הפרקליטות והמשטרה, וכן חוק בנוסח הצרפתי, האוסר על חקירת ראש ממשלה עד שיסיים את כהונתו (שיחול על מי שיבוא אחרי נתניהו, ויכלול הגבלה של מספר שנות הכהונה הרצופות).

כל זה חשוב מעל ומעבר לשאלות של ימין ושמאל, כלכלי ומדיני. הפעם אנחנו מצביעים על השאלה האם בכלל נוכל, כאזרחים, לבחור בין ימין לשמאל, או שמא עלינו להשלים עם העריצות הנאורה של "שומרי הסף" שיעשו זאת בשבילנו, ברוב חסדם. לא פחות מזה נמצא עכשיו על הכף.
 

Olam

 
Думаю, что шансов войти в 21 Кнессет у Шакед и Беннета практически нет. И та проблема, которую Шакед пыталась решить, теперь станет ещё более трудно разрешимой. Хотя есть ещё какие-то надежды на то, что прошедший в Кнессет Смотрич займет пост министра Юстиции и/или сможет протолкнуть законы ограничивающие всевластие БАГАЦа. И надежда эта основывается не только на самом Смотриче и его заявлениях, но и на том, что многие идущие в политику через Кнессет тоже хотят реальной власти. А значит Смотрич не один и у него будут сторонники в разных партиях представленных в Кнессете.

Здесь же я решил перепостить пост из темы о выборах о странностях в прошедшей избирательной компании, а так же добавить несколько фактов, отмеченных журналистами

Добавьте ещё:
-- Съёмки на камеру на арабских участках с помощью почитателей Ликуда и какой-то "PR" компании и обнаружение этого, что привело к снижению арсабского голосования на этих участках
-- Внезапная техническая проблема с компьютерами вскоре после того, как пошли данные что Новые Правые проходят электоральный барьер .
-- В результате, после исправления технической ошибки, именно Ликуд увеличил свое представительство на один мандат по сравнению с КаЛ.
-- Паническое опасение Нетаниягу, что президент Ривлин даст формировать коалицию КаЛ, если у Ликуда не будет больше мандатов.
בנט ושקד לא מוותרים: "יש לנו זמן לסגור את הפער"
בימין החדש מצביעים על שתי נקודות עיקריות אותן זיהו. לטענתם הם קיבלו דיווחים על כמעט 1,000 אירועים חריגים ברחבי הארץ בהם אנשים הצביעו להם אך עדיין נרשמו לימין החדש אפס קולות באותה קלפי. בנוסף ישנן קלפיות ביישובים המזוהים עם הציונות הדתית בהן המפלגה כלל לא קיימת בעוד בקלפי שכנה היא קיבלה תוצאות גבוהות.
כמו כן מצביעים במפלגה על הצבעה רבה למפלגות ערביות ביישובים דתיים כמו איתמר, נוף איילון, בת עין ועוד.

בנוגע לספירת המעטפות הכפולות אומרים במפלגה כי קיימת "התנהלות תמוהה, בלשון המעטה, לאורך הלילה ועד לרגע זה ממש. החל מהירידה הדרסטית באחוז ההצבעה לנו לפתע באמצע הלילה לאחר היקפי הצבעה יפים, ועד התקלה הטכנית אחרי שכבר חצינו את אחוז החסימה". במפלגה דורשים ספירה חוזרת של המעטפות הכפולות.

בשל כך הקימו במפלגה מטה של כ-100 מתנדבים שיעברו בימים הקרובים על כל 11,000 הפרוטוקולים של הקלפיות וישוו אותם לתוצאה שהוקלדה במחשב. "כבר מבדיקות ראשוניות עלינו על פערים גדולים מאוד. התוצאה שנכתבה על נייר שונה לחלוטין מהתוצאה שמופיעה במחשב המרכזי".
То есть утверждается, что
 1. Беннет и Шакед заявляют, что получили порядка 1000 случаях, когда люди голосовали за них, но в результатах из этих участков имелось ноль голосов за А Ямин А Хадаш
 2. Наличие участков в среде проживания религиозных сионистов, в которых А Ямин А Хадаш не получила ни одного голоса, тогда как в соседних участках есть множество голосов за них.
 3. Присутствие непропорционально большого количества арабских голосов в таких религиозных еврейских поселениях, как Итамар, Ноф Элон, Бат Айн, ...
 4. Так же указывают о странностях в изменениях процентов в показаниях центральной избирательной комиссии под утро 11 Апреля 2019 года
 5. Порядка 100 добровольцев проверят в ближайшие дни 11 000 протоколов из избирательных участков и сравнят с результатами внесенными в компьютер избирательной комиссии. Ими уже обнаружены большие расхождения между записанными на бумаге данными и данными внесенными в компьютер.
 

gilad

 
Думаю, что шансов войти в 21 Кнессет у Шакед и Беннета практически нет. И та проблема, которую Шакед пыталась решить, теперь станет ещё более трудно разрешимой. Хотя есть ещё какие-то надежды на то, что прошедший в Кнессет Смотрич займет пост министра Юстиции и/или сможет протолкнуть законы ограничивающие всевластие БАГАЦа. И надежда эта основывается не только на самом Смотриче и его заявлениях, но и на том, что многие идущие в политику через Кнессет тоже хотят реальной власти. А значит Смотрич не один и у него будут сторонники в разных партиях представленных в Кнессете.

Здесь же я решил перепостить пост из темы о выборах о странностях в прошедшей избирательной компании, а так же добавить несколько фактов, отмеченных журналистамиבנט ושקד לא מוותרים: "יש לנו זמן לסגור את הפער"

То есть утверждается, что
 1. Беннет и Шакед заявляют, что получили порядка 1000 случаях, когда люди голосовали за них, но в результатах из этих участков имелось ноль голосов за А Ямин А Хадаш
 2. Наличие участков в среде проживания религиозных сионистов, в которых А Ямин А Хадаш не получила ни одного голоса, тогда как в соседних участках есть множество голосов за них.
 3. Присутствие непропорционально большого количества арабских голосов в таких религиозных еврейских поселениях, как Итамар, Ноф Элон, Бат Айн, ...
 4. Так же указывают о странностях в изменениях процентов в показаниях центральной избирательной комиссии под утро 11 Апреля 2019 года
 5. Порядка 100 добровольцев проверят в ближайшие дни 11 000 протоколов из избирательных участков и сравнят с результатами внесенными в компьютер избирательной комиссии. Ими уже обнаружены большие расхождения между записанными на бумаге данными и данными внесенными в компьютер.
Надеюсь они доведут это дело до суда. Вполне возможно, что в атмосфере вседозволенности ради устранения угрозы номер один для будущего страны (Нетаньяху), нашлись люди с доступом к системе ИТ, решившие таким образом спасти страну.
Если это так, то искажения можно ожидать в подсчетах всех партий (плюсы левым и минусы правым), которые просто обнаружились только у НП в виду не преодоления барьера.
 
Последнее редактирование:

Olam

 
Вполне возможно, что в атмосфере вседозволенности ради устранения угрозы номер один для будущего страны (Нетаньяху), нашлись люди с доступом к системе ИТ, решившие таким образом спасти страну.
Если это так, то искажения можно ожидать в подсчетах всех партий (плюсы левым и минусы правым), которые просто обнаружились только у НП в виду не преодоления барьера.
Верность Вашего объяснения произошедшего (я подчеркнул) выглядит очень сомнительно, так как противоречит тому простому факту, что в результате несоответствия данных между бумажными копиями и данных в компьютере, в выигрыше оказался Нетаниягу и именно он будет сейчас собирать коалицию.

Я вижу несколько возможных вариантов объяснений данным фактам:
 1. Человеческая ошибка - в этот вариант трудно поверить. Уж слишком сильная корреляция по времени между изменением голосов за Новых Правых и техническими проблемами с компьютером. Да ещё председатель избирательной комиссии (судья Мельцер) после дня тщательных проверок заявил, что нет никаких проблем с данными внесенными в центральный компьютер Центральной Избирательной Комиссии.
 2. Изменения внесли люди Нетаниягу. Ведь по факту, именно Нетаниягу получил так важный для него дополнительный мандат, который не оставляет возможности президенту Израиля предложить КаЛ набирать коалицию. Но против этого варианта может свидетельствовать то, что сообщение о подтасовках напечатано в газете Нетаниягу Исраэль Айом.
 3. Несоответствие данных бумажных протоколов и компьютера есть результат действий истинных властителей в Израиле. Я имею в виду Триумвират Чиновников: Высших Судейских Чиновников - Высших Чиновников Прокуратуры - Высших Чиновников Полиции.
 4. Вариант объединяющий два предыдущих. Например, Триумвират Чиновников убедил Нетаниягу не поднимать шум и не мешать, а в качестве подслащенной пилюли, Нетаниягу получил так необходимый ему голос. В пользу подтверждения этого варианта в будущем будет свидетельствовать уменьшение противодействия БАГАЦу в Кнессете. В частности не принятие законов ограничивающих всевластие БАГАЦа и Юридического советника правительства. В более близкой перспективе подтверждением верности данного варианта будет не предоставление Смотричу поста министра Юстиции. Предварительным признаком именно такого развития событий могут быть опубликованные слухи о том, что Нетаниягу попытался расколоть Объединенную Правую партию, предложив важный пост ее главе р. Перецу в обмен за раскол от Смотрича.
Надеюсь они доведут это дело до суда.
Не смешно. Искать защиты в суде для Новых Правых не имеет никакого смысла. Особенно после того, как главным лозунгом своей предвыборной агитации они сделали борьбу со всевластием БАГАЦа
 
Последнее редактирование:

Olam

 
По 13 каналу передали, что бывшему судье БАГАЦа предложили председательствовать в комиссии по назначению новых судей в БАГАЦ вместо бывшего председателя от коллегии адвокатов. Тем самым, в комиссии будет не только 3 действующих судьи БАГАЦа, но и ещё один пусть и бывший судья БАГАЦа.

-----------------

По-моему, это событие хорошо коррелирует с только что прошедшими выборами. Триумвират Чиновников время зря не теряет.
 
Я уже дал эту информацию в другой теме (линк). Но она настолько важна по приведенным в ней данным и по предполагаемым действием в борьбе с захватившими власть чиновниками, что я полностью перепечатую ее здесь:

Вчера министр Юстиции Аелет Шакед выступила с программой по дальнейшей реформе судебной системы и системы Юридических советников в Израиле. Из тех центральных СМИ, которые я просмотрел, только в одной заснято полное выступление.:
איילת שקד: "הציבור הישראלי נהפך לשבוי של בית המשפט העליון"

В этом выступлении Шакед дает основные факты истории того, как БАГАЦ и Юридический советники правительства захватил власть в Израиле, превратив граждан Израиля в пленных этих чиновников. Граждане Израиля по прежнему могут избирать Кнессет, но правит фактически БАГАЦ.

Далее она описывает основные пункты своей программы реформы:
 1. Реформа системы выборов судей - Выборы судей БАГАЦа будут проводится решением правительства с подачи министра Юстиции и будут утверждаться Кнессетом. Параллельно будут проводится слушания кандидатов кандидатов. Граждане Израиля имеют право знать основную позицию, которую занимают эти кандидаты.
 2. Вторая часть реформы - принятие Основного Закон о Законодательстве, который очертит права БАГАЦа, а также защитит возможность Преодоление БАГАЦа. Главное достоинство этого изменения то, что БАГАЦ перестанет быть игроком на политическом поле, а вернется к решению дел связанных со спорами между гражданами.
 3. Третья часть реформы - Ясное определение в законе прав Юридического Советника Правительства. Юр. Советник перестанет быть тем, кто решает и устанавливает в чем заключается позиция правительства и в тоже время является прокурором и превратится в того, кто будет прокурором. В законе будет ясно прописано, что в случаях когда есть судебная проблема - именно правительство и относящийся к делу министр решат, каким образом действовать (Я так понимаю - как защищать в суде позицию правительства). В том числе возможность по обращению к другим адвокатам. Шакед собирается реформировать систему выборов Юридических Советников - Они будут выбираться решением правительства по представительству министра Юстиции
Вчера А Ямин А Хадаш вывесил свой главный предвыборный лозунг на здании прямо на против здания БАГАЦа в Иерусалиме:
Шакед Победит БАГАЦ, Беннет Победит ХАМАС

Посмотреть вложение 94410
им пора собирать статистику,сколько террористов выпущено по решению багаца,сколько домов поселенцев разрушено,сколько человек при этом пострадало,сколько человек без реальных фактов стало узниками шабака,
сколько решений правительства было отменено или изменено в пользу арабов или террористов,и тд и тп,
на каждую подобную статистику надо делать как можно больше шума,в СМИ и в в правительстве если у НП
там есть союзники,пора всерьез бороться а не фигней страдать.
 

Olam

 
Три дня назад было опубликована статья, что Юридический Советник Правительства собирается указать Нетаниягу о проблематичности в назначении лидера партии ШАС Арье Дери на пост министра
הערכה שהיועמ"ש יודיע לנתניהו: קושי בצירוף דרעי לממשלה החדשה

Это заявление можно было бы принять за чисто юридическое мнение, если бы Юр.Советник был бы действительно только советником, а не прокурором и не тем чиновником, который позволяет себе отказываться выполнять свои функции по предоставлении позиции правительства в БАГАЦе, и при этом сохраняет свой пост. Более того, Юр.Советник даже осмеливается представлять в БАГАЦе свою личную позицию в качестве позиции правительства, и при этом не только сохраняет свой пост, но БАГАЦ заявляет, что личная позиция Юр.Советника для него является позицией правительство, игнорируя при этом позицию министра правительства, как было в случае с министром Кахлоном в вопросе поднятия цен на молоко.

В силу этих и многочисленных других фактов, часть из которых приведена в этой теме, думаю можно с большой уверенностью сказать, что теперь Чиновничий Триумвират ещё больше захватил власть и уже напрямую указывает потенциальному главе нового правительства на то, кого нельзя назначить министром. И это не только мое мнение:
נשי המשפט ממשיכים רגיל בשליטה הטוטאלית בלי בחירות: יתנו הוראה לביבי שלא יעיז למנות את דרעי לשר

-------------------------------------------------------------------------

Но это было три дня назад. Сейчас же прошла нова информация. А именно, притязания своей партии на пост министра Внутрнних Дел предъявил Либерман(линк).

Если вспомнить, что Либерман уже очень крепко сидит на крючке полиции, но при этом дела против него так и не продвинули до направление в суд, то с большой долей вероятности ещё раньше можно было предполагать, что Либерман стал просто куклой на ниточке для кукловодов Чиновничьего Триумвирата.

Указанная выше претензия Либермана по занятию министерского поста, который обычно занимал Арье Дери, показывает, что Чиновничий Триумвират не только указывает, кого нельзя назначать в министры, но и продвигает своего представителя на этот пост. При этом Чиновничий Триумвират позволяет Нетаниягу сделать хорошую мину, мол Дери не назначен на пост министерства из-за коалиционных соглашений.
-------------------------------------------------------------------------

Если же вспомнить, что одним из главных способов сохранения своей власти левые видят в размывании еврейской национальной составляющей государства Израиль путем наводнения страны не евреями, и что занимая пост министра Внутренних дел лидер ШАС предпринимал реальные действия по противодействию этой политике, то не трудно понять, чем так важен для Чиновничьего Триумвирата именно этот министерский пост.

ИМХО разумеется.
 

Olam

 
.
По 13 каналу передали, что бывшему судье БАГАЦа предложили председательствовать в комиссии по назначению новых судей в БАГАЦ вместо бывшего председателя от коллегии адвокатов. Тем самым, в комиссии будет не только 3 действующих судьи БАГАЦа, но и ещё один пусть и бывший судья БАГАЦа.

-----------------

По-моему, это событие хорошо коррелирует с только что прошедшими выборами. Триумвират Чиновников время зря не теряет.
А вот и статья подтверждающая то, что показали по 13 каналу
לשכת עוה"ד: דנציגר יהיה נציגנו בוועדה למינוי שופטים

Высказанное мной в процитированном посте мнение совпадает с мнением старших сотрудников комиссии адвокатов, которые против назначения бывшего судьи БАГАЦа в качестве представителя адвокатов в комиссии по назначению судей БАГАЦ. А именно, это назначение кратко называют переворотом
בכירים בלשכה תוקפים את המהלך: "מחטף"
יו"ר לשכת עו"ד הזמני, עו"ד אבי חימי, הודיע על כוונתו למנות את שופט העליון בדימוס יורם דנציגר כנציג הלשכה בוועדה למינוי שופטים, במהלך כנס הלשכה בנושא המשפט העברי שנערך בסוף השבוע. בכירים בלשכה תוקפים את המהלך ומכנים אותו "מחטף". 
 
Последнее редактирование:

Olam

 
Я продолжаю копировать посты из темы про выборы в 21 Кнессет, которые могут иметь прямое отношение к данной теме. Хотя в данном случае речь о слухах, а не о подтвержденных фактах, но увы, когда демократические механизмы перестают работать, то слухи занимают свое место в информационном потоке. С другой стороны, все равно не стоит забывать, что это всего лишь слухи и относится к ним надо с долей скепсиса (ИМХО)
[QUOTE="Olam, post: 2527430, member: 5729"
-- Внезапная техническая проблема с компьютерами вскоре после того, как пошли данные что Новые Правые проходят электоральный барьер .
Слухи про "техническую проблему":
עוזרו של השופט מלצר הריץ פקודת "סלקט" על קובץ שבו כשליש מקולות החיילים ומחק ממנו את כל מצביעי "הימין החדש". ההרצה הזאת קלקלה את המספרים הכלליים שכבר לא הסתדרו עם מספר המעטפות. הכל השתבש ובהוראתו הם סגרו את המשרד שלהם בפני המפקחים. הוא הורה להוריד את האתר "בגלל התקלה בספירה" ונטען שהאתר נפל בגלל תקלה.
בשיטה הזאת הוא גם רוצה לעזור לזנדברג בה הוא תומך שיהיה לה עוד מנדט. אהרון ברק היה מעורב בבחירתו לבג"ץ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324819538237044&id=257508714968127[/QUOTE]
 

Olam

 
В СМИ похоже уже не стесняются и открыто угрожают пришить дело Нетаниягу, если он назначит неугодного Триумвирату Чиновников депутата на пост министра Юстиции. Вот слова самого Нетаниягу об этом:
"ישבו פרשנים מלומדים ושיגרו לעברי איומים מפורשים, איימו שאם אמנה את אחד מחברינו המוכשרים לשר המשפטים אני אשלם על כך מחיר אישי.
 

Olam

 
В СМИ похоже уже не стесняются и открыто угрожают пришить дело Нетаниягу, если он назначит неугодного Триумвирату Чиновников депутата на пост министра Юстиции. Вот слова самого Нетаниягу об этом:
"ישבו פרשנים מלומדים ושיגרו לעברי איומים מפורשים, איימו שאם אמנה את אחד מחברינו המוכשרים לשר המשפטים אני אשלם על כך מחיר אישי.
Вот как это звучало по телевизору - Абрамович очень старательно подчеркнул, что то что он собирается сказать - это шутка. Вот как он пошутил после того, как активно выступил против предполагаемого назначения Левина на пост министра Юстиции:
"Ярив Лвин министр Юстиции - это ещё год тюрьмы для Нетаниягу"

"יריב לוין מגדף את מערכת המשפט" - כך אמר אמש אמנון אברמוביץ' • "אני אגיד בצחוק - יריב לוין שר משפטים זה עוד שנת מאסר לנתניהו"


 
Смотрич: мне шьют дело, чтобы не пустить в министры юстиции

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич, который возглавляет "Национальное единство" (входящее в "Союз правых партий"), обвинил полицию и прокуратуру в попытке фабрикации уголовного дела.
Как сообщил Смотрич у себя на "Фейсбуке", ему внезапно позвонила журналистка и стала задавать вопросы относительно договора между компанией "Регавим", которую он возглавлял в 2014 году, и консультационной фирмой "Таара", которую возглавляет некий Овед Иехезкель. Эта фирма написала для "Регавима" черновик проекта по развитию еврейской жизни Нацрат-Илита и получила за это 50 тысяч шекелей. После этого проект был представлен спонсорам.
Журналистка по имени Аелет Фишбейн интересовалась подозрительно большим платежом за составление черновика проекта.
Смотрич, озадаченный осведомленностью журналистки, провел собственное расследование. Он выяснил, что экземпляры "платежки" по тому заказу хранились только в "Регавиме" и в "Тааре", и оттуда они никак не могли попасть к представителям прессы. Однако некоторое время назад полиция проводила обыск в компании "Таара" по какому-то делу, не связанному с "Регавимом" и впоследствии прекращенному. Отсюда он сделал вывод, что следователи скопировали все документы, даже не имевшие отношение к тому расследованию, и стали использовать их в своих целях, в частности, против Смотрича.
"Подруги и друзья, как и ожидалось, попытки сфабриковать на меня дело и торпедировать мое назначение на пост министра юстиции начались, - пишет депутат в "Фейсбуке". – Этот документ был слит журналистке из полиции или прокуратуры в попытке очернить меня, а впоследствии, вероятно, и стать предлогом для возбуждения уголовного дела, которое предотвратит мое назначение на пост министра юстиции и будет закрыто лет через пятьдесят".
"Хочу прояснить преступникам из полиции и прокуратуры, незаконно передавшим документ в прессу: друзья мои, закончились дни, когда вы могли состряпать дело, чтобы сорвать назначение неугодного министра. С божьей помощью я получу назначение на этот пост, очищу конюшни, отменю всю ту судебную революцию, которую здесь произвел Аарон Барак, не имея на то полномочий, и исправлю многочисленные извращения в этой системе", - говорит Бецалель Смотрич.
Журналистка Аелет Фишбейн работала в изданиях "Земаркер" и "Едиот ахронот", сейчас она числится сотрудником редакции сайта News1.co.il, созданного известным журналистом Йоавом Ицхаком.
В полиции и прокуратуре обвинения Смотрича пока не комментируют.

началась травля Смотрича,пора,давно пора чистить авгиевы конюшни.:devil:
 

agnez

 
Ну что, надо держать кулаки: коалиционные переговоры: всесторонняя реформа юридической системы.

13 мая состоится также встреча рабочих групп "Ликуда" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Газеты "Исраэль а-Йом" и "Гаарец" сообщают, что на этих переговорах разрабатывается проект глубокой реформы израильской юридической системы. Согласно опубликованной информации, речь идет о документе, содержащем не менее 16 параграфов. Над этим документом работают министр Ярив Левин ("Ликуд") и депутат Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"). После того, как этот документ будет сформирован, он станет приложением к коалиционным соглашениям. Все партии, входящие в состав правительственной коалиции, будут обязаны согласиться с шагами, которые он предусматривает.

В документе идет речь о принятии закона о преодолении вето БАГАЦа. Этот закон позволит Кнессету вторично голосовать за законопроекты, отмененные БАГАЦем. Система назначения судей будет изменена: кандидаты в судьи высших инстанций пройдут слушания в парламенте, и их назначение будет утверждаться правительством. Число судей Верховного суда увеличится на 4 человека, а каденция судей будет ограничена 12 годами.

Право на апелляцию в БАГАЦ будут иметь лишь те, кто прямо пострадали от того или иного решения и действия, что отменит существующую сегодня систему, в рамках которой общественные организации могут подавать иски, опираясь на нарушения закона, якобы имеющие место в отношении конкретных людей.

Планируется провести закон, запрещающий отмену решений Кнессета, правительства, мэров и иных народных избранников, на основе "крайней неприемлемости" (חוסר סבירות קיצונית). Полномочия юридического советника правительства будут ограничены: он не сможет выступать в БАГАЦе против позиции правительства, и сможет лишь рекомендовать, но не ограничивать деятельность правительства. Юридические советники министерств будут назначаться министрами.

Все депутаты будут автоматически обладать иммунитетом и лишить его можно будет только большинством комиссии по внутренним делам и пленарного заседания парламента. Будет отменено ограничение числа министров.

Отмечается, что эти предложения еще не были представлены премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ранее он возражал против радикальных реформ юридической системы.
 
Думаю, Смотрича будут валить всем судебно-прокурорским кагалом. Методом количественого наброса говна на вентилятор. Откроют сразу несколько дел. А телепотребителю вложат в рот очередные сопли в стиле "дыма без огня не бывает". Телепотребитель будет это всё привычно жевать по принципу "но ведь политик должен быть чист!" "если бы одно уголовное дело - можно было бы понять, но раз несколько, то он должен подать в отставку/не может быть министром юстиции".
 

agnez

 
Думаю, Смотрича будут валить всем судебно-прокурорским кагалом.
Поздно. Это не только Смотрич и Левин. Судебно-прокурорская клика реально достала своей наглостью очень многих, причем далеко не только в правых партиях. Того же Хайма Рамона, который совсем не правый, поддерживают немало народа из его лагеря. Они просто предпочитают не озвучивать эти вещи вслух.

Кроме того судейско-прокурорская хунта всегда действует в тени, а сейчас её делишки вытащили на всеобщее обозрение, под прожектора. И любые попытки затыкания ртов путем фабрикации уголовных дел только подольет масла в огонь.
Недаром попытка начать раскрутку открытия дела против Левина как только стало известно о его намерении получить пост министра юстиции моментально заглохла, как только инфа об этом пошла в соцсети и СМИ.
 
Сверху Снизу