סליחה ומחילה. וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל

#2
Нда, глядя на натюрморт, на то что справа, ты всегда прощение получишь.
А если сосед будет отказываться, дочку его исполнишь. В хорошем смысле.

Ну и по теме, гмар хатима това, аль тахзику цаар аляй, мецтаэр бифанэха. Цом каль. Хоть я и не цам.