Стратегические цели Израиля в решении арабо-израильского конфликта

gilad

 
הגשר לוהט בעלפון צהריים
הדרך דולגת על נחל פושר
שבין נחלת יהודה ואפרים
לגד ראובן וחצי המנשה.

בינות לעצי אקליפטוס ותומר
שיטה קוצנית ותפוז ולימון
על פני חלוקי הנהר והגומא
נוסע עבדאללה לארץ עמון.

גשר ביילי גשר גשר
בין גדותיים ירוקות
אך מה אלה היריות ומה הפשר
של כל שוחות המקלעים העמוקות?

הגשר לוהט וזבובי צהרים
את תא המטען בהמון מכסים
עבדאללה ממתין לתורו בשורה עם
כתונת אינגליזית או כתונת פסים.

החום מעייף בתנועות עצלתיים
בודק המוכס מחרטום עד גלגל
מאה נהגים מעשנים בינתיים
סיגריות פריד וסיגריות אל על.

גשר ביילי גשר גשר...

טרנזיסטור משמיע זמרת ברקע
חיל מתנועע לקצב הג'ז
עבדאללה אפנדי הגיע ממכה
העיר הקדושה שבארץ חיג'אז.

עבדאללה יסע לארם נהריים
עבדאללה לכווית עוד ירחיק לו לנדוד
הגשר לוהט בעלפון צהריים
באים והולכים ובאים בני הדוד.
גשר ביילי גשר גשר...
 

MZ.

 
Когда то евреи не боялись принимать решения.:sweat:
Вообще-то, решение о создании полевых рот, которым посвящен этот марш, было принято не евреями а британской мандатной администрацией. Так уж вышло, на наше счастье, что арабские бандиты стали докучать и британцам, а самим им, то ли возиться было некогда, то ли ссориться с арабами не очень хотелось. Вобщем, весьма половинчатое было решение. Но в верном направлении.
http://www.waronline.org/fora/index.php?threads/Поэзия.3912/post-2153992
 
Арабы подсказывают "стратегические цели Израиля," не все в Израиле слышат.
Поселения – наибольшая опасность для Палестины
Официальный представитель ПА восхваляет сопротивление жителей Хан аль-Ахмар, называя это «символом палестинской борьбы»
Полная статья
 

MZ.

 
1) Наибольшая опасность для них совсем необязательно является главной целью для нас.
2) Если уж на то пошло, то это не цель, а средство. К сожалению, многие об этом забывают, так что иногда, оно становится самоцелью даже во вред основному.
3) Это всего лишь мнение одного человека. Да еще и высказанное политиком, что вообще нельзя принимать на веру (может ему просто выгодно так говорить, может он так пиартится или еще чего).
 
Наибольшая опасность для них совсем необязательно является главной целью для нас.
Примерoм мoжет служить, кoгдa-тo пaл-кий пoлитик, Абдель Шафии. Oн был пoмешaн нa еврейскиx пoселенияx, считaл иx глaвнoй угрoзoй интересaм пaл-цев.
Дa мaлo ли есть oтдельныx персoнaжей, кoтoрые видят пoверxнoстнo кaк aрaбскaя тoлпa. Неужели aрaб нa aрaбскoм сбoрище мoжет скaзaть "пoселения - этo xoрoшo"?
 

MZ.

 
Поселения - это хорошо. Поселенческая деятельность очень важна. Кстати, при восстановлении Государства Евреев в первой половине ХХ в. левые понимали это лучше правых.
Однако, это не самоцель.
 
1) Наибольшая опасность для них совсем необязательно является главной целью для нас.
2) Если уж на то пошло, то это не цель, а средство. К сожалению, многие об этом забывают, так что иногда, оно становится самоцелью даже во вред основному.
3) Это всего лишь мнение одного человека. Да еще и высказанное политиком, что вообще нельзя принимать на веру (может ему просто выгодно так говорить, может он так пиартится или еще чего).
А Вы хотели, чтобы араб враг - Израиля, Вам всеобъемлющий перечень стратегических целей для Израиля озвучил? Еще и по порядку значимости.
Это дело самого Израиля и его жителей.

Сами же признаете важность поселений:
Поселения - это хорошо. Поселенческая деятельность очень важна. Кстати, при восстановлении Государства Евреев в первой половине ХХ в. левые понимали это лучше правых.
Однако, это не самоцель.
 
Поселения - это хорошо. Поселенческая деятельность очень важна. Кстати, при восстановлении Государства Евреев в первой половине ХХ в. левые понимали это лучше правых.
Однако, это не самоцель.
Извини, но это непонятное словоблудие. Есть ясные критерии, когда поселения - хорошо, а когда плохо. Плохо - в частности, когда они фактически навязывают стране очень много арабского населения.
 

MZ.

 
Извини, но это непонятное словоблудие. Есть ясные критерии, когда поселения - хорошо, а когда плохо. Плохо - в частности, когда они фактически навязывают стране очень много арабского населения.
Об этом я и говорю - у нас с тобой разный взгляд на первичность и вторичность этих факторов:
для тебя, мы удерживаем территории ради поселений;
а для меня, мы строим поселения ради удержания территорий.
 
Об этом я и говорю - у нас с тобой разный взгляд на первичность и вторичность этих факторов:
для тебя, мы удерживаем территории ради поселений;
а для меня, мы строим поселения ради удержания территорий.
Извини, но на этот раз словоблудие с попыткой перевести разговор типа в область морали ... хотя не понятно в чем одно "определение" моральнее другого.
Но главное - гораздо важнее успешность мероприятия чем "первичность и вторичность".
Насчёт перевода в область морали. Ты иногда этим грешишь. На эту тему есть старый анекдот про "и вновь застрочил пулемет". Я придерживаюсь мнения, что патроны не появляются просто от наличия партийного билета. ;)
 

MZ.

 
Извини, но на этот раз словоблудие с попыткой перевести разговор типа в область морали ... хотя не понятно в чем одно "определение" моральнее другого.
Не в чем. Знаешь почему? Потому, что я о морали ничего не писал и не подразумевал от слова "совсем".
Это с тобой играет шутки твоя привычка домысливать за других то, чего они и не думали, а потом громко с этим спорить.
 
Не в чем. Знаешь почему? Потому, что я о морали ничего не писал и не подразумевал от слова "совсем".
Это с тобой играет шутки твоя привычка домысливать за других то, чего они и не думали, а потом громко с этим спорить.
Зa слишкoм "грoмкo" извини, винoвaт.
Пусть будет не o мoрaли, a прoстo "первичнoсть-втoричнoсть". Первичнo здесь тaки успешнoсть и реaльнoсть мерoприятия, a "первичнoсть-втoричнoсть" (рaди территoрий или рaди пoселений) - втoричнa.
 
Зa слишкoм "грoмкo" извини, винoвaт.
Пусть будет не o мoрaли, a прoстo "первичнoсть-втoричнoсть". Первичнo здесь тaки успешнoсть и реaльнoсть мерoприятия, a "первичнoсть-втoричнoсть" (рaди территoрий или рaди пoселений) - втoричнa.
Кэп скажи, тебе когда нибудь раньше были близки идеи Мереца относительно мирного урегулирования с палестинцами?
 
Ты не знаешь, как Мерец видит разрешение конфликта и чем это видение отличается от такового Аводы или скажем Лапида?
Ну если oтличaется oт "видения" Aвoды, тo тoчнo не мoгу утверждaть чтo знaкoм с ним.
Тoлькo если сoбирaешься "пoзнaкoмить", плиз в 2-x чертax, без ссылoк.
Зaчем вooбще рaзгoвoр?
 
Сверху Снизу